"

İKK'da Sosyal Sorumluluk

Özel Kent Kolejinin misyonlarından biri de, gerek Türkiye’de gerekse tüm dünyada topluma yararlı ve toplumsal konulara duyarlı bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin toplumsal sorunlara karşı duyarlılığını artırmak ve yardımlaşma bilincini oluşturmak için her öğrencinin toplum hizmeti yapması sağlanır. Yapılan toplum hizmetlerinde okul-öğrenci ve okul aile birliği ortak çalışmaktadır. Toplum hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun, ayrı olarak, bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak çalışma planlarına ve projelerine göre yaptırılır. Öğrenciler toplum hizmeti çalışmalarındaki sorumlulukları sırasıyla;


a) Sosyal hizmet alanlarından birini seçerek bu alanda neler yapılabileceğini belirlemek,
b) Bir proje oluşturmak, planlama toplantılarına katılmak ve proje için bütçe oluşturmak,
c) Okul Aile birliğiyle ortak çalışma yapmak,
d) Çalışmanın her aşamasında neler yaptıklarını, düşüncelerini, duygularını, yorumlarını bir günlük tutarak yazmak,
e) Proje hakkında tez yazmak,
f) Yılsonunda diğer öğrencilere ve öğretmenlerine yaptığı toplum hizmeti projesi ve ona bu projenin neler kazandırdığı hakkında sunum yapmak.

IKK Ögrenci Senatosu

Paylaş